תואר שני - התמחות בתחום מדרש ואגדת חז"ל ובהקשריה לאורך הדורות במסגרת לימודי תואר שני במחלקות ספרות עמ"י ותלמוד

‏כ"ז סיון תשע"ו

‏03 יולי 2016

התמחות בתחום מדרש ואגדת חז"ל ובהקשריה לאורך הדורות במסגרת לימודי תואר שני

המחלקות לתלמוד ולספרות עם ישראל יוצאות ביוזמה משותפת לקידום לימודי האגדה והמדרש בפקולטה למדעי היהדות. מטרתה של יוזמה זאת היא לאפשר לתלמידי תואר שני (ללא תזה) להתמחות בתחום הנ"ל וללמוד את רוב הקורסים בנושאים המשיקים לו. להלן מובא הרציונל, המבנה ופירוט הקורסים הכלולים ביוזמה זו.

רציונל כללי

האגדה... היא יצירה קלאסית של רוח עמנו, יצירה שיש לה פירות לשעתה וקרן קימת לדורות. בעיקרה ובכלל הרי היא אחד מן הגלויים הגדולים של רוח האומה ואישיה... מי שרוצה להכיר את האומה הישראלית על כורחו "ילך אצל אגדה"...

                                                               (ח"נ ביאליק, בהקדמתו לספר האגדה). 

האגדה היהודית הילכה מאז ומעולם קסם על כל שכבות העם, ועוררה עניין רב בקרב משכילים והדיוטות כאחד. גם כיום מרכזת האגדה תשומת לב ופעילות לימודית רחבה בקרב חוגים רבים בציבור הישראלי. תחום האגדה בספרות הקלאסית היהודית זכה בשנים האחרונות לפריחה מחקרית רבה, ולעיון מחודש בגישות דיסציפלינריות עדכניות ומגוונות. חוקרי תושבע"פ, מקרא, ספרות, פולקלור, מחשבת ישראל, פרשנות ותרבות, מגדר ועוד עוסקים כולם בהיבטים שונים של האגדה.

לימודי "אגדה ומדרש בספרות חז"ל בהקשריה לאורך הדורות" נועדו להקנות לסטודנט/ית התמחות במגוון תחומי דעת הנוגעים לחקר האגדה והמדרש מספרות בית שני ועד לספרות האגדית המאוחרת, ולהעניק לו/לה פרספקטיבה רחבה על אגדת חז"ל תוך כדי מעקב אחר הקשריה בספרות היהודית שנוצרה בעקבותיה: הפיוט הארץ ישראלי, סיפורים מימי הביניים, פרוזה חסידית והספרות העברית החדשה ביצירת עגנון. הקורסים המוצעים יציעו לסטודנטים היכרות רחבה עם פניה השונות של האגדה בספרות חז"ל, יפגיש אותם באופן בלתי אמצעי עם טקסטים מכוננים, יאפשרו מבט רטרוספקטיבי על אגדת חז"ל והפוטנציאל הפרשני והיצירתי שבה, ויצביעו על מקומה על פני הרצף של הספרות העברית. במהלך לימודיו יקנה הסטודנט/ית כלים מתודולוגיים עדכניים לעיון עצמאי בטקסטים אגדיים ומדרשיים, אם כשלעצמם ואם בזיקותיהם לספרות מאוחרת. הלימודים יקיפו ז'אנרים השונים של ספרות האגדה מנקודות מבט מחקריות מקובלות בתחום כפילולוגיה, ספרות, היסטוריה, פולקלור והגות, וכן בהיבטים תרבותיים, הרמנויטיים ומגדריים.

מיעדי ההתמחות:

 1. יצירת מפגש חוויתי רב-ממדי בין הלומדים לבין טקסטים מכוננים ועתירי משמעות באגדת חז"ל;
 2. התווית אופקיה הספרותיים והפרשניים של אגדת חז"ל במבט לאחור;
 3. הקניית מודעות למקומה של אגדת חז"ל בתוך מכלול היצירה היהודית לדורותיה. 

מבנה הלימודים והדרישות

א. תנאי קבלה לתואר – בהתאם לדרישות המחלקות ובית הספר ללימודים מתקדמים.

ב. מבנה ההתמחות המוצע:

מסלול בלי תזה (סה"כ 18 ש"ש): 18 ש"ש במחלקות לספרות עם ישראל ולתלמוד. השיוך המחלקתי ייקבע על פי מאזן הקורסים שנבחר על ידי הסטודנט/ית. עליו לבחור 12 ש"ש במחלקת האם (הכוללות גם שתי עבודות סמינריוניות, ובספרות יש לכלול ביניהם קורס חובה 2 ש"ש) + 6 ש"ש במחלקה המקבילה.   

רשימת הקורסים המוצעים בהתמחות

קורסים במחלקה לתלמוד ולתושב"ע:

קורסי בחירה:

 1. מועדי ישראל במדרשי אגדה, ד"ר א' עצמון, 2 ש"ש, הרצאה 10-564-01/סמינריון 10-854-01
 2. דמויות מנביאים ראשונים, פרופ' ח' מאק, 2 ש"ש, הרצאה 10-702-01/סמינריון 10-853-01
 3. חכמי ההלכה בימי הביניים -  עולמם הרעיוני והדרשני, ד"ר י' גלינסקי, 2 ש"ש, הרצאה 10-062-01/סמינריון 10-830-10
 4. הסיפור האמוראי בבבלי ובירושלמי, ד"ר א' עמית, 2 ש"ש, הרצאה 10-636-01/סמינריון 10-810-01
 5. דמויות מקראיות בראי האגדה, ד"ר ב' כהן, 2 ש"ש. הרצאה 1002001/סמינריון 10-844-01
 6. סוגיות באגדה, ד"ר א' עצמון, 2 ש"ש, קורס מקוון 10-066-01

קורסי השלמה (למי שחייב):

 1. מבוא למדרש ואגדה, ד"ר א' עצמון, 2 ש"ש, הרצאה 09-563-01
 2.  מבוא לתושבע"פ: תנאים ואמוראים, ד"ר ב' קצוף, הרצאה 10-382-01 [סמ' א'] (תנאים), הרצאה 10-384-01 [סמ' ב'] (אמוראים)
 3. הדרכה ביבליוגרפית, ד"ר א' ארנד, הרצאה 09-101-01

קורסים במחלקה לספרות עם ישראל:

קורס חובה לתואר שני במחלקה לספרות עם ישראל:

 1. אסתטיקה תיאוריה וביקורת, פרופ' ר' כצמן, 2 ש"ש, הרצאה 13-845-01

קורסי בחירה:

 1. גם סיפורים מתגלגלים: גלגולי תימות בספרות העברית והיהודית, ד"ר א' דרורי, 2 ש"ש, הרצאה 13-522-01/סמינריון 13-414-01
 2. טקסי שידוכים, מלחמות אבירים ומה שביניהם: הסיפור העברי בימי הביניים, פרופ' ר' קושלבסקי, 2 ש"ש, הרצאה 13-801-01/סמינריון 13-859-01
 3. יבנה וחכמיה: סיפורי יבנה בספרות חז"ל, ד"ר מ' שושן, 2 ש"ש, הרצאה 13-111-01
 4. אנשים ומקומות בסיפור האגדה: המרחב כקטגוריה פואטית, פרופ' ר' קושלבסקי, 2 ש"ש, הרצאה 13-816-01/סמינריון 13-861-01
 5. הסיפור המיניאטורי באגדת חז"ל, פרופ' ר' קושלבסקי, 2 ש"ש, הרצאה 13-101-01
 6. הגניזה הקהירית והשפעתה על חקר הפיוט והמדרש, ד"ר א' שמידמן, 1 ש"ש, הרצאה 13-811-01 [סמ' ב']           
 7. התכנית היא לתואר שני, ללא תזה. תידרשנה השלמות מסוימות למי שאינם בוגרי תואר ראשון בתחומים של מדעי הרוח והיהדות   
 8. לתיאום פגישה: פרופ' רלה קושלבסקי, המחלקה לספרות עם ישראל, rella.kushelevsky@biu.ac.il; ד"ר ארנון עצמון, המחלקה לתלמוד arnon.atzmon@biu.ac.il

 

 

תוכנית הלימודים במדרש ואגדה לשנה"ל תשע"ז:

 

תוכנית הלימודים במדרש ואגדה לשנה"ל תשע"ח:

 

תוכנית הלימודים במדרש ואגדה לשנה"ל תשע"ט:

/files/hebrew-literature/shared/tknyt_mdrsh_vgdh_tsht.docx