מלגת נשיא למי שמעוניין להתחיל לימודי תואר שלישי - מחזור תשע"ז. הגשת מועמדות עד 1/5/2016

לפרטים:

http://www1.biu.ac.il//File/news/file_biu_16_02_17_14_23.pdf

 

מומלץ לפנות למחלקה לייעוץ לפני הגשת מסמכים.