"לדובב שפתי ישנות: על מלאכת העריכה של כתבי לאה גולדברג ודליה רביקוביץ"

14/11/2017 - 14:00

"לדובב שפתי ישנות: על מלאכת העריכה של כתבי לאה גולדברג ודליה רביקוביץ" 

הרצאה מאת ד"ר גדעון טיקוצקי, האוניברסיטה העברית