ימים פתוחים 24 - 27 במאי 2018

24/05/2018 - 08:00 - 27/05/2018 - 16:20

https://www1.biu.ac.il/openDay2018