הענקת פרס עידוד לדוקטורנטים מצטיינים ע"ש המשורר דוד יקותיאלי וכנס ביכורי מחקר של המחלקה לספרות עם-ישראל לשנת תשע"ח

25/04/2018 - 12:00

אוניברסיטת בר אילן

הפקולטה למדעי היהדות

המחלקה לספרות עם-ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן

       ב"ה

הענקת פרס עידוד לדוקטורנטים מצטיינים

ע"ש המשורר דוד יקותיאלי

וכנס ביכורי מחקר

של המחלקה לספרות עם-ישראל

לשנת תשע"ח

יום רביעי, י' באייר תשע"ח, 25 באפריל 2018, בשעה 12:00

בקמפוס אוניברסיטת בר אילן, אולם בק, בניין 410

טקס הענקת פרס עידוד לדוקטורנטים מצטיינים ע"ש המשורר דוד יקותיאלי ז"ל – עשר שנים לפטירתו

12:00 –  12:15            התכנסות וכיבוד קל

12:15 – 13:00             הנחייה: ד"ר ורד טוהר

ברכות: ד"ר רויטל רפאל-ויונטה, ראשת המחלקה לספרות עם ישראל

דברים בשם המשפחה: גב' רויטל שירי-הורביץ: עשור למותו של המשורר דוד יקותיאלי – געגוע שלא נגמר

הענקת פרס הצטיינות לדוקטורנטיות:    איילת נאה ותמר פרייד-גלאון

איילת נאה               התכללות האותיות בספר הזוהר

תמר פרייד-גלאון       התהוות ושייכות באוטוביוגרפיה מפורקת ניתוח טקסטואלי  של ייצוגים אוטוביוגרפיים

בספרות עברית: רונית מטלון, נורית זרחי ואורלי קסטל-בלום

כנס ביכורי מחקר של תלמידי התואר השלישי במחלקה לספרות עם ישראל

13:00 – 14:00 הנחייה: ד"ר לילך נתנאל

יפה שוחמי     שימושי לאדינו (ספרדית-יהודית) במרחב הוירטואלי: עיון ומחקר בנרטיב קהילתי

         של הקבוצה האינטרנטית "לאדינוקומוניטה"

מרגלית סטינגר   עיתונות הלאדינו בראשית שנות המדינה (1948- 1958): בין תכנים לאומיים לתכנים אתניים

              יהודים-ספרדים

אור משיח     החוט המשולש שלא ינתק: יחסי יוצר, יצירה וקורא בפיוטי שמריה הכהן

דוד לסטר      'אני ראיתי מעשה' )ר' נחמן(: על הכתיבה כאקט נבואי

 

קישור להזמנה:

/files/hebrew-literature/shared/prs_yqvtyly_vkns_bykvry_mkhqr_2018_mvdkn.pdf