טקס הענקת תאר ראשון ושני של הפקולטה למדעי היהדות

21/06/2018 - 18:00

טקס הענקת תאר ראשון ושני של הפקולטה למדעי היהדות

אודיטוריום, מרכז וואהל, 18:00

https://www1.biu.ac.il/File/stu%20de18.pdf