מפגש קולוקוויום: ד"ר דוד גורביץ', 'תרבות גבוהה ונמוכה בעידן הפוסטמודרני'

06/11/2018 - 14:00

ד"ר דוד גורביץ'  

'תרבות גבוהה ונמוכה בעידן הפוסטמודרני'  

יום שלישי בין השעות 14:00 – 15:30 בבניין יהדות 410 , חדר 311