מפגש קולוקוויום: מר אלי אשד, 'ספרות גבוהה וספרות 'נמוכה' – פינחס שדה: נביא, משורר וכותב סיפורי קומיקס'

11/12/2018 - 14:00

מר אלי אשד

'ספרות גבוהה וספרות 'נמוכה' – פינחס שדה: נביא, משורר וכותב סיפורי קומיקס'

יום שלישי בין השעות 14:00 – 15:30 בבניין יהדות 410 , חדר 328 ספרייה סמינריונית יידיש