מפגשי הקולוקוויום במחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תשע"ט

בס"ד

הנכם מוזמנים לקולוקוויום המחלקתי תשע"ט בנושא:

ספרות יפה (Belles-lettres) ותרבות 'נמוכה' ('Low' Culture)

מרכז הקולוקוויום: ד"ר איתמר דרורי

המושג תרבות 'נמוכה' הוא ביטוי לפרדיגמה שיפוטית שאינה בהכרח מובנת-מאליה, המתייחסת אל מגוון מוצרים, יצירות וסוגות מן התרבות הפופולארית. בשיח התרבותי שהתפתח במהלך המודרניזם, הותקפה התרבות ה'נמוכה' בו-זמנית משתי חזיתות: העמדה השמרנית ראתה בה הוויה פרזיטית, פופוליסטית, עדרית וזולה, שצריכתה מביאה לדלדול הרוח האנושית ולשקיעתה אל רלטיביזם תרבותי מסוכן, בשם רב תרבותיות ודמוקרטיות רדודה; העמדה המרכסיסטית, שהשתמשה במונח 'תרבות המונים' (mass culture), התריעה בפני מזימה קפיטליסטית שמטרתה לעצב את דפוסי הצריכה התרבותית של ההמון לשם השגת שליטה והפקת רווחים, בתוך מנגנון חרושת התרבות המניפולטיבי ורב-העוצמה.

מנגד, בהשפעת השיח הפוסטמודרני נשמעת כיום תביעה לפתוח את השיח התרבותי אל קולות שהודרו והושתקו מתוכו בטענה כי אינם ראויים. התבנית הבינארית הממשטרת והאנכית של גבוה/נמוך אותגרה על ידי פרדיגמה אופקית והטרוגנית, שהמירה תרבות ב'תרבויות'. בהקשר זה יש המצביעים על ריבוי ממשקים ויחסי גומלין סימביוטיים בין הפופולארי לאקסקלוסיבי ובין הקיטש לאוונגארד, תוך שאילה הדדית של דימויים חזותיים וציטוטים מסוגים שונים אלה מאלה. כתוצאה מכך, מושגים כמו תרבות פופולארית (popular culture) ותרבות עממית (folklore), על הז'אנרים האופייניים להם, נתפסים יותר ויותר כמושא מחקרי ראוי ובעל משקל באקדמיה, ונראה כי חלה עלייה במעמדם.

מפגשי הקולוקוויום יוקדשו לשאלת מקומה של הספרות המכונה עד היום בפי רבים 'נמוכה' (ובכלל זה סוגות כמו קומיקס, בלש, מדע בדיוני, פנטזיה, פזמוני רוק-פופ ועוד), לבחינת מעמדה כיום, ולהתחקות אחר מערכת היחסים שלה וממשקיה עם התרבות הגבוהה, ובפרט עם הספרות היפה (בלטריסטיקה).

תכנית הקולוקוויום כוללת חמישה מפגשים, בימי שלישי בין השעות 14:00 – 15:30 בבניין יהדות 410 , חדר 311, פרט למפגש עם מר צ'רקה שיתקיים באולם בק (בניין 410 במפלס התחתון):

סמסטר א

I. ד"ר דוד גורביץ' (6.11.18) תרבות גבוהה ונמוכה בעידן הפוסטמודרני

II. מר אלי אשד (4.12.18)ספרות גבוהה וספרות 'נמוכה' – פינחס שדה: נביא, משורר וכותב סיפורי    קומיקס                 סיפורי קומיקס

III. מר שי צ'רקה (8.1.19) נמוך מבחוץ, גבוה מבפנים: על המפגש בין קומיקס לספרות ותרבות גג                                           קנונית                             

סמסטר ב

IV. פרופ' מוטי רגב (12.3.19)מוסיקת פופ-רוק והיררכיה תרבותית

V. גב' נועה מנהיים (30.4.19) אין זו אגדה: על ספרות הפנטסיה הישראלית יהודית ומעמדה העכשווי                                    העכשווי

כל מפגש כולל הרצאה של כשעה ורבע, וכרבע שעה של דיון בעקבותיה. נוכחים: תלמידי המחקר ומרצי המחלקה.