חדש: רשימת התזות של תלמידי המחלקה לספרות עם ישראל(מעודכן לדצמבר 2018)

רשימת התזות של תלמידי המחלקה לספרות עם ישראל(מעודכן לדצמבר 2018):

/files/hebrew-literature/shared/vsp_htzvt.pdf