הכנס הבינלאומי לחקר החסידות תשע"ט, על "החוויה החסידית – ספר, סיפור וניגון", אומן, ברדיצ'ב ומז'יבוז' 7-14 יולי 2019

07/07/2019 - 08:00 - 14/07/2019 - 00:00

הכנס הבינלאומי לחקר החסידות תשע"ט, על "החוויה החסידית – ספר, סיפור וניגון", אומן, ברדיצ'ב ומז'יבוז' 7-14 יולי 2019

מצ"ב קישור לאתר הקתדרה לחקר החסידות ובו כל הקבצים הנלווים להגשת הצעה להרצאה בכנס:

https://www.hasidut.org/hicon2019