סמינר לימודי בספרד - השבת בראשית הקבלה - סודותיה הקבליים של השבת

סמינר לימודי בספרד

השבת בראשית הקבלה - סודותיה הקבליים של השבת

הקתדרה לחקר החסידות בשיתוף עם שבת UNPLUGGED:


https://shabbatunplugged.org.il/?page_id=2251&preview=true