סמינר על חסידות בלובלין

Guides in Hasidut
An Interactive, Mobile Polish – Israeli Seminar on:
The „Seer of Lublin” and his Hasidic Yard
Lag Baomer, Lublin, May 19-24, 2019