נפתחה ההרשמה לבקשת מלגות לשנה"ל תש"פ לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון

לידיעתכם, נפתחה ההרשמה לבקשת מלגות לשנה"ל תש"פ לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון.

את טפסי הבקשה יש למלא באופן מוקלד ולשלוח למייל על פי המפורט בפרסום המצ"ב.

מועד אחרון להגשת בקשות 31.7.2019.

מצ"ב קישור לטפסים:

https://www1.biu.ac.il/scholarships/BA