תחילת שנת הלימודים תש"פ

27/10/2019 - 08:00

תחילת שנת הלימודים תש"פ במחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן,

ללימודים לתואר ראשון, שני, שלישי ותעודת הוראה