עלון עם מידע על לימודים במחלקה לספרות עם ישראל, לקראת הרשמה ללימודים בשנה"ל תש"פ:

עלון עם מידע על לימודים במחלקה לספרות עם ישראל, לקראת הרשמה ללימודים בשנה"ל תש"פ: