מערכת הלימודים במחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תש"פ

מערכת הלימודים במחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תש"פ:

/files/hebrew-literature/shared/mrkt_shvt_tshp-mvdkn-22.5.2019.pdf