מערכת מעודכנת - המחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תש"פ

מערכת מעודכנת - המחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תש"פ:

/files/hebrew-literature/shared/mrkt_shvt_tshp-mvdkn-6.11.2019.pdf