מערכת מעודכנת לסמסטר ב' - המחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תש"פ

מערכת מעודכנת - המחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תש"פ:

/files/hebrew-literature/shared/mrkt_shvt_tshp-mvdkn-25.2.2020_0.docx