ליאת רגב על מדעי הרוח בתוכניתה 'בצהרי היום הששי':

ליאת רגב נושאת דברים מהותיים ועמוקים על חשיבותם של מדעי הרוח, ועל אוצרות הידע המצויים בפילוסופיה, בספרות ובשירה בדבריה של ליאת רגב. בין השאר היא משתפת באוצרות הידע במגוון תחומים ודיסציפלינות אליהם נחשפה במחלקה לספרות עם ישראל, בקורס על אורי צבי גרינברג, אותו למדה אצל פרופ' תמי וולף-מונזון, בתוכניתה 'בצהרי היום הששי':

https://drive.google.com/file/d/1uaZKb_EcEQBpoKWr1a6mG5GXGcVQBLI3/view?fbclid=IwAR1ry2Fyy9xeLZZdKpN2pAzdq9ss3Ae1SIeWLGhgPouN6J3HFifQ8t7-XUY