מערכת השעות של המרכז ללימודי יידיש לשנה"ל תש"פ

 

מערכת השעות של המרכז ללימודי יידיש לשנה"ל תש"פ