קול קורא להצעת הרצאות בכנס הבינלאומי של האגודה לאנתרופולוגיה הגנרטיבית בנושא "דתות ומדעים", המתוכנן ל8-10 ליוני 2020 בבר-אילן

קול קורא להצעת הרצאות בכנס הבינלאומי של האגודה לאנתרופולוגיה הגנרטיבית בנושא "דתות ומדעים", המתוכנן ל8-10 ליוני 2020 בבר-אילן:

https://sites.google.com/view/gasc-2020/home