סדנת המחקר: 'באמצע העולם ובאמצע הזמנים' - הפואטיקה והפובליציסטיקה של אורי צבי גרינברג.

18/11/2019 - 21/11/2019

המכון הישראלי ללימודים מתקדמים והקרן הלאומית למדע מתכבדים להזמינכם לסדנת המחקר:

'באמצע העולם ובאמצע הזמנים' - הפואטיקה והפובליציסטיקה של אורי צבי גרינברג.

 

לקישור לתוכנית הכנס ולהרשמה:

https://iias.huji.ac.il/Uri-Zvi-Grinberg