סדנת המחקר: 'באמצע העולם ובאמצע הזמנים' - הפואטיקה והפובליציסטיקה של אורי צבי גרינברג.

המכון הישראלי ללימודים מתקדמים והקרן הלאומית למדע מתכבדים להזמינכם לסדנת המחקר: 'באמצע העולם ובאמצע הזמנים' - הפואטיקה והפובליציסטיקה של אורי צבי גרינברג.

 

לקישור לתוכנית הכנס ולהרשמה:

https://iias.huji.ac.il/Uri-Zvi-Grinberg