המשוררת ד"ר סיון הר שפי נבחרה כזוכה בפרס לשירה עברית לשנת 2019

אנו נרגשים ושמחים בשמחתה של המשוררת ד"ר סיון הר שפי המלמדת בתוכנית החדשה "כתיבה יוצרת" במחלקה, על זכייתה בפרס השירה העברית לשנת 2019, לזכרה של הגב' נחמה ריבלין ז"ל:

https://www.srugim.co.il/385676-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8-%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A1-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8?fbclid=IwAR2UV77NKWrL5PUmoQPHZWzcSdZH5Lz3h6QuvbnNFweyCKvw5i_MXqBmbmA