ברכות לד"ר רחל אלבק-גדרון על זכייתה במענק לפרסום ספרה החדש (בהוצאת מאגנס) מטעם האקדמיה הלאומית למדע.

ברכות לד"ר רחל אלבק-גדרון על זכייתה במענק לפרסום ספרה החדש (בהוצאת מאגנס) מטעם האקדמיה הלאומית למדע.