הרשמה ליום הפתוח ב 14 בבפרואר 2020 לקראת ההרשמה לשנה"ל תשפ"א:

הרשמה ליום הפתוח ב 14 בבפרואר 2020 לקראת ההרשמה לשנה"ל תשפ"א:

https://land.cbl.co.il/biu/doors_open_day/index.php