אירוע מקבלי התואר לשנת תש"פ - תואר ראשון ושני 25.6.2020 מרכז וואהל 19:00 (נא לעקוב אחרי שינויים בתאריך)

25/06/2020 - 19:00

אירוע מקבלי התואר לשנת תש"פ - תואר ראשון ושני 25.6.2020 מרכז וואהל 19:00

 (נא לעקוב אחרי שינויים בתאריך)