אירוע מקבלי התואר לשנת תש"פ - תואר ראשון ושני מרכז וואהל 19:00 (נא לעקוב אחרי שינויים בתאריך)

01/09/2020 - 19:00

אירוע מקבלי התואר לשנת תש"פ - תואר ראשון ושני מרכז וואהל 19:00

 (נא לעקוב אחרי שינויים בתאריך)

טקסי הסיום לתואר ראשון ותואר שני יתקיימו החל מיום 23 באוגוסט 2020 ועד יום 16 בספטמבר 2020.

https://acad-sec.biu.ac.il/node/102