אירוע מקבלי התואר לשנת תש"פ - תואר שלישי 30.6.2020 אמפיתאטרון דהאן 20:00 (נא לעקוב אחרי שינויים בתאריך)

30/06/2020 - 20:00

אירוע מקבלי התואר לשנת תש"פ - תואר שלישי 30.6.2020 אמפיתאטרון דהאן 20:00

 (נא לעקוב אחרי שינויים בתאריך)