מקבלי התואר לשנת תש"ף - תואר שלישי 20:00 (נא לעקוב אחרי לוח הזמנים של האירוע שיתפרסם בהמשך)

17/11/2020 - 20:00

מקבלי התואר לשנת תש"ף - תואר שלישי  20:00