אירוע מקבלי התואר לשנת תש"פ - תואר שלישי אמפיתאטרון דהאן 20:00 (נא לעקוב אחרי שינויים בתאריך)

01/09/2020 - 20:00

אירוע מקבלי התואר לשנת תש"פ - תואר שלישי אמפיתאטרון דהאן 20:00

 (נא לעקוב אחרי שינויים בתאריך)

https://acad-sec.biu.ac.il/node/102