התפרסמה רשימת ביקורת על ספרו של פרופ' אבידב ליפסקר 'אקולוגיה של ספרות' מאת ד"ר מיכל ארבל בכתב העת של ארגון NAPH

התפרסמה רשימת ביקורת על ספרו של פרופ' אבידב ליפסקר 'אקולוגיה של ספרות' מאת ד"ר מיכל ארבל בכתב העת של ארגון NAPH Hebrew Higher Education 20 (2020)

/files/hebrew-literature/shared/hhe_22_-_arbell_-_review.pdf