קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מלגות הנשיא לשנה"ל תשפ"א

 

קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מלגות הנשיא לשנה"ל תשפ"א

 

אוניברסיטת בר-אילן פתחה במבצע מיוחד להגדלת מספרם של הדוקטורנטים הלומדים במחלקותיה - במיוחד בתחום מדעי האדם - ולזירוז קצב סיום לימודיהם. מאז תחילת הפרויקט גדל מספר הדוקטורנטים באוניברסיטה, והוא הגיע בתשע"ט לכ-2,045. מדי שנה נקלטים באוניברסיטה דוקטורנטים מצטיינים, הזוכים במלגת קיום בסך של עד 72,000 ש"ח לשנה, במשך 4 שנים, שבמהלכן הם מתחייבים לסיים את עבודת הדוקטור.

 

המלגה השנתית משולמת מדי חודש בחודשו, ומקבלי המלגה אינם רשאים להשתכר בדרך אחרת (פרט לעבודה אקדמית, או כזו הנדרשת לצורך המחקר, ובהיקף מוגבל), כך שכל זמנם מוקדש לעבודת המחקר, ולסיום הדוקטורט במועד שנקבע.

 

ועדה אקדמית מיוחדת בוחרת את הדוקטורנטים הראויים ביותר לקבלת המלגה, מבין מאות המועמדים, והיא גם מקיימת מעקב אחר מהלך לימודיהם. זוכי המלגות חותמים על חוזה המפרט את התנאים לקבלת המלגה, את דרישות המחקר, את נסיבות ביטול המלגה, ומפרט את לוח הזמנים הנדרש לסיום הדוקטורט בהתאם לשלבי המחקר.

 

 

הגשת מועמדות

 

בחודשים מרץ-אפריל מתפרסם קול קורא בעיתונות להגשת מועמדים לקבלת מלגת הנשיא.

הפניה מופנית למועמדים שסיימו לימודי תואר שני עם תזה באוניברסיטאות בארץ או בחו"ל בממוצע לימודים גבוה, שהם בעלי ניסיון מחקרי, וסיימו בשנים האחרונות את עבודת התזה בהצטיינות. במקרים יוצאים מן הכלל ומיוחדים מאוד, תתקבלנה גם פניות מבוגרים מצטיינים שסיימו לימודיהם לאחרונה, והינם בעלי נתונים מתאימים ללמוד במסלול ישיר לדוקטורט. המלגה מיועדת למועמדים שטרם החלו את לימודיהם לתואר שלישי.

לבקשות יש לצרף גיליונות ציונים עדכניים, אישורים על ציון התזה, פרסומים ושני מכתבי המלצה לכל היותר.

 

 

מעקב

 

פעמיים בשנה, בתום כל סמסטר (במהלך החודשים פברואר ואוגוסט) נדרש מועמד למלא דו"ח התקדמות על עבודתו, ובמקביל ממלא המנחה דו"ח מעקב על עבודת הסטודנט. הדו"חות השונים נבחנים על ידי הוועדה המלווה הרשאית להפסיק לימודיו של סטודנט שאיננו עומד בציפיות.

 

 

 

 

 

אחראית הפרויקט:

רעות שטראוס

מיקום:

בניין יהדות 403, בתוך ביה"ס ללימודים מתקדמים

שעות קבלה:

א'-ה', 9:00-13:00

דוא"ל:

milgat.hanasi@mail.biu.ac.il

טלפון: 

03-5317661/03-5318802

רכזת פרויקטים:

ד"ר שמחה מאיר