יצא לאור הספר 'לייב רוכמן - בדמייך חיי' עם אחרית דבר מאת פרופ' אבידב ליפסקר

יצא לאור תרגום לעברית לספר:
'לייבּ ראָכמאַן - אוּן אין דיין בּלוּט זאָלסטוּ לעבּן'
הגות ועיון, נון-פיקשן, סדרת "פרשנות ותרבות" בעריכת אבי שגיא
אחרית דבר: פרופ' אבידב ליפסקר
תרגום: מיידיש חנוך קלעי; עדכון התרגום: רבקה מרים / עריכה: אלי שקדי
קישור לפרטי הספר בהוצאת ספרים כרמל:
https://carmelph.co.il/book/leibrachman/