'ביקורת ופרשנות' – מתכונת חדשה - קול קורא לשליחת מאמרים לגיליון 47

 

יולי 2020, תמוז תש"ף

 

 

'ביקורת ופרשנות' – מתכונת חדשה

קול קורא לשליחת מאמרים לגיליון 47

 

ביקורת ופרשנות: כתב עת בין תחומי לחקר הספרות והתרבות, היוצא לאור מטעם המחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן הוא במה לדיון אקדמי ביקורתי ופרשני בטקסטים בספרות העברית, היהודית והכללית.  ביקורת ופרשנות רואה אור ברציפות משנת 1970 ועד היום, והחל משנת 2020 רואים אור לסירוגין גיליונות המוקדשים לנושא מסוים בהקשר רב־תחומי וגיליונות מאסף אקלקטיים שמכילים מאמרים בנושאים שונים ומתפרסמים בתדירות גבוהה יותר, הן במתכונת דיגיטלית והן במתכונת מודפסת.

 

אנו קוראים לחוקרים, עמיתים ותלמידי-מחקר מתקדמים לשלוח מאמרים לגיליון המאסף שעתיד לראות אור בקרוב. מערכת בקורת ופרשנות תקבל לשיפוט מאמרים מקוריים ועדכניים, בכל תחומי חקר הספרות והתרבות, העברית והכללית, בהיקף של 5000 –9000 מילים כולל הערות שוליים וביבליוגרפיה, על פי כללי ההגשה לכתב העת המצויים באתר. יתקבלו אך ורק מאמרים מחקריים. אין לשלוח רשימות ביקורת או סקירות על ספרים.

 

מאמר שיימצא מתאים על ידי המערכת יעבור ביקורת עמיתים קפדנית ואנונימית, כמקובל. במתכונת החדשה, מאמר שאושרה קבלתו יעבור עריכה לשונית והתקנה לדפוס ויועלה לפני סגירת הגיליון לאתר ההוצאה לאור של אוניברסיטת בר אילן. עם סגירת הגיליון – יופיע המאמר הן בקובץ דיגיטלי והן בדפוס.

 

המערכת:

עורכת:              פרופ' תמר וולף-מונזון

עורכת משנה:     ד"ר ורד טוהר

חברי המערכת:  פרופ' צבי מרק, פרופ' רומן כצמן, ד"ר רויטל רפאל-ויונטה, ד"ר לילך נתנאל

רכזת המערכת:  ד"ר יהושבע סמט-שינברג

 

כתובת המערכת: criticism@biu.ac.il

אתר כתב העת: http://hebrew-literature.biu.ac.il/node/1718

אתר המו"ל: http://www.biupress.co.il/website/index.asp?action=show_covers&covers_mode=home_page

הנחיות להגשת מאמרים: http://hebrew-literature.biu.ac.il/node/1727