אנו מבקשים לברך מקרב לב את חברות וחברי סגל הפקולטה שלנו שזכו השנה במענקים יוקרתיים מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים:

מענק מחקר אישי

פרופ' אבידב ליפסקר (אמריטוס)

ד"ר איתמר דרורי

 

מענק לפרסום ספרים

פרופ' רחל אלבק-גדרון