הרצאתה של פרופ' תמי וולף מונזון במסגרת 'מרתון דיגטלי לתשעה באב' הפקולטה למדעי היהדות:

הרצאתה של פרופ' תמי וולף מונזון 'חורבן הבית' - הקינה על גוש קטיף, עיון בקורפוס שירים שנכתבו על ההתנתקות, במסגרת 'מרתון דיגטלי לתשעה באב' הפקולטה למדעי היהדות:

http://website4.springweb.co/bar-ilan/