כתבה של פרופ' צבי מרק במוסף 'שבת' - מקור ראשון 'למה אוהב ארץ ישראל ביקש ממאמיניו לעזוב אותה בראש השנה?'

כתבה של פרופ' צבי מרק במוסף 'שבת' - מקור ראשון
'למה אוהב ארץ ישראל ביקש ממאמיניו לעזוב אותה בראש השנה?'
בעקבות המורה הגדול רבי נחמן ותלמידו רבי נתן, שהתאוו לקדושת הארץ וביקשו להשתקע בה, חסידי ברסלב לדודותיהם ניסו שוב ושוב לעלות כקבוצה מלוכדת ולהקים כאן מושבה חקלאית ברסלבית ש"תישא את שם רבינו". חלק ראשון
https://www.makorrishon.co.il/judaism/255487/