ספר חדש, מהדורה חדשה של הספר מ ע ג ל ו ת מאת דוד מלץ, עם סוף דבר מאת לילך נתנאל ואבידב ליפסקר

ספר חדש, מהדורה חדשה של הספר מ ע ג ל ו ת מאת דוד מלץ, עם סוף דבר מאת לילך נתנאל ואבידב ליפסקר:

פרטים לרכישת הספר מהוצאת כרמל:

https://carmelph.co.il/authors/%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%9C%D7%A5/