פרופ' צבי מרק, כתבה במוסף שבת, עיתון 'מקור ראשון' חלק ב': 'הקולות שהושכחו: תלמידי רבי נחמן מברסלב על הנסיעה לאומן מארץ ישראל'

פרופ' צבי מרק 'הקולות שהושכחו: תלמידי רבי נחמן מברסלב על הנסיעה לאומן מארץ ישראל'

כתבה במוסף שבת, עיתון 'מקור ראשון' חלק ב':

https://www.makorrishon.co.il/judaism/257409/