הריני להודיעכם כי מהיום ניתן לקבל בפועל מועמדים העומדים בתנאי הקבלה למחלקות, מסף 70 ומעלה במבחן אנגלית מיון (במקום 85)

הריני להודיעכם כי מהיום ניתן לקבל בפועל מועמדים העומדים בתנאי הקבלה למחלקות, מסף 70 ומעלה במבחן אנגלית מיון (במקום 85) .
החלטה זו תחול על כל המועמדים מתחילת עונת ההרשמה.

לפרטים נוספים פנו אל ענבל דהן - מרכזת המחלקה לספרות עם ישראל ורחל חן, טלפונים: 03-5318235 ; 03-531862 פקס: 037384170
hebrew-literature.dept@biu.ac.il