ברכות חמות ליובל פרנקל - תלמיד מחקר לתואר שלישי בהנחיית ד"ר משה שושן

ברכות חמות ליובל פרנקל - תלמיד מחקר לתואר שלישי בהנחיית ד"ר משה שושן

על זכייתו בפרס נשיא האוניברסיטה ודיקן בית-הספר ללימודים מתקדמים לדוקטורנטים במדעי האדם על פרסום מאמרים.

כה לחיי!