קישור להקלטה של הרצאתו של ד"ר משה שושן

קישור להקלטה של הרצאתו של ד"ר משה שושן (אונ' בר-אילן): סיפור שנתו של חוני המעגל (בבלי תענית כג): ריאליזם קסום (Magical Realism) תלמודי?

https://huji.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=8e853aed-7c24-4e35-afe2-ac7d008bb21c