ספרו החדש של פרופ' שמואל רפאל "לאדינו כאן ועכשיו", ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב 2020

ספרו החדש של פרופ' שמואל רפאל "לאדינו כאן ועכשיו", ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב 2020 

בעשורים האחרונים ידעה הלאדינו, לשונם של מגורשי ספרד, תמורות רבות בישראל. הלאדינו, טוען שמואל רפאל, חוותה תחייה תרבותית. קהיליית השיח הקטנה שרבים ניבאו לה היעלמות בעתיד הקרוב, הפכה להיבט חשוב במורשתם של ה'לאדינואים', צאצאי היהודים הספרדים ובמובנים רבים לא רק במורשתם, אלא בתרבות הישראלית בכללה. "לאדינו כאן ועכשיו" מבקש לבחון את שינוי המגמה בתחום הלאדינו ותרבותה בישראל. בשלושה־עשר פרקיו נבחן הממשק בין תרבות הלאדינו ובין החברה הישראלית. מי הם ה'לאדינואים' ומהו יחסם למורשת התרבותית של הוריהם? האם המורשת התרבותית של שפת הלאדינו ותרבותה היא "חנוט היסטורי" — שריד נוסטלגי של עבר שאיבד את חיותו — או כוח חי שבאמצעותו העבר לא רק שורד, אלא גם משפיע על ההווה? השאלות הללו נבחנות לאור הביטויים המפתיעים של חיוניות הלאדינו בחברה היישראלית.

ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב על שם חיים רובין:

http://www.taupress.co.il/product/%d7%9c%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%9b%d7%90%d7%9f-%d7%95%d7%a2%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%95/?fbclid=IwAR05grPxQhQCegxlLgGbjBTrPnTLTx9RpJHANOhHencmlTLxTTSEV-fcmH4#1