יום ראשון ללימודים בסמסטר ב' שנה"ל תשפ"א

07/03/2021 - 08:00

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

22/1/2021

ט' בשבט

יום ו'

חופשה בין הסמסטרים

24/1/2021 - 5/3/2021

י"א בשבט - כ"א באדר

 

חופשת פורים

25-28/2/2021

י"ג - ט"ז באדר

יום ה' - יום א'

יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

7/3/2021

כ"ג באדר

יום א'