נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב ללימודים במחלקה לספרות עם ישראל:

מתעניינים/ות יקרים/ות, נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב ללימודים במחלקה לספרות עם ישראל ולשונות היהודים:

הרשמה לתואר ראשון:

https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=272

הרשמה לתואר שני:

https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=274

הרשמה לתואר שלישי:

https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=280

הרשמה לתעודת הוראה בספרות עם ישראל:

https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=279

מידע מרוכז למתעניינים/ות בפוסט-דוקטורט בספרות עם ישראל:

https://politics.biu.ac.il/sites/politics/files/shared/nvhl_lhshtlmvt_btr-dvqtvr.16.3.2017.pdf?fbclid=IwAR2AidU1nijxc96vHiSdpVIfr5dI6pPxcKwguZMlMf_d-Za-vy2AYwjPok8

לפרטים והרשמה: ענבל דהן - מרכזת המחלקה לספרות עם ישראל

טל': 03-5318235 ; 03-5318621

פקס: 037384170

hebrew-literature.dept@biu.ac.il