מערכת מעודכנת לסמסטר ב' - המחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תשפ"א

מערכת מעודכנת לסמסטר ב' - המחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תשפ"א

/files/hebrew-literature/shared/mrkt_shvt_tshp-mvdkn-22.10.2020.docx