פרס יצחק עקביהו לשירה 2021, קול קורא להגשת מועמדות

פרס יצחק עקביהו לשירה 2021

 

קול קורא להגשת מועמדות

 

המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן באוניברסיטת בר-אילן תעניק ביוני 2021 פרס ע"ש המשורר, המתרגם והמסאי יצחק עקביהו ז"ל למשורר/ת עברי/ת, שבמהלך השנתיים האחרונות (החל מ-1.1.2019 עד היום) הוציא/ה לאור ספר שירים (שאינו ספר ביכורים).

 

גובה הפרס: 40,000 ₪.

 

מועמדות אישית בלבד (לא באמצעות הוצאה לאור או באמצעות צד ג') תוגש בטופס מועמדות מלא וחתום, בצירוף 3 עותקים של הספר. יש לשלוח את הטופס והספרים בדואר למחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 529000, עד לתאריך כ' באייר תשפ"א, 2.5.2021. הספרים לא יוחזרו לשולחיהם.

 

לבירורים במחלקה: 03-5318235, 03-5318621.