"משני צדי תא הזכוכית: דוברי היידיש ודוברי הלאדינו לנוכח משפט אייכמן" - ערב עיון משותף למכון סלטי לחקר הלאדינו ולמרכז ליידיש ע"ש רנה קוסטה, במחלקה לספרות עם ישראל

"משני צדי תא הזכוכית: דוברי היידיש ודוברי הלאדינו לנוכח משפט אייכמן" - ערב עיון משותף למכון סלטי לחקר הלאדינו ולמרכז ליידיש ע"ש רנה קוסטה, במחלקה לספרות עם ישראל

כיצד באו לידי ביטוי חטיפתו של הצורר אדולף אייכמן והבאתו למשפט בעיתונות ביידיש ובלאדינו בישראל? כיצד השתקף בהם מהלך המשפט? באיזה אופן נתן המשפט דחיפה לפרקטיקות הזיכרון בקרב דוברי יידיש ודוברי לאדינו. נושאים אלה נדונו ביום עיון ראשון מסוגו, ובמרכזו שתי הרצאות - ד"ר גלי דרוקר בר-עם שהרצתה על עיתונות יידיש וד''ר סוזי גרוס על זו שבלאדינו.