קוד הנחה ברישום לתארים במחלקה לספרות עם ישראל

200 ₪ הנחה בדמי הרישום - קוד הנחה תקף בדמי הרישום עד ה-30.06.21

בפניה אל מזכירות המחלקה לספרות:

ענבל דהן - מרכזת המחלקה ורחל חן

בנין הפקולטה למדעי היהדות 410 חדר 323

טל': 03-5318235 ; 03-5318621

פקס: 037384170

hebrew-literature.dept@biu.ac.il

קישור לסרטון מקיף על המחלקה לספרות עם ישראל