יום ראשון ללימודים שנה"ל תשפ"ב, יום ראשון, ד' בחשון תשפ"ב, 10 באוקטובר 2021

10/10/2021 - 08:00

יום ראשון ללימודים שנה"ל תשפ"ב, יום ראשון, ד' בחשון תשפ"ב, 10 באוקטובר 2021