ברכות חמות לבוגרי תואר ראשון, שני ושלישי במחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תשפ"א

ברכות חמות לבוגרי תואר ראשון, שני ושלישי במחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תשפ"א, גאים בהישגים שלכם, ומאחלים לכם הצלחה בהמשך הדרך.

תואר ראשון

בן טולילה אביבית קרן

כהן בן דוד טליה

סאלח סאגה

סלימאן מאי

עותמן נורה

פיס שלמה

קרסנר אור

תואר שני

זורגר חנה - בהצטיינות

חמודה נורס פאטמה

ישראלי פנינה - בהצטיינות

לובאן אביב - בהצטיינות יתרה - בהנחיית פרופ' צבי מרק

מורחיים עדינה - בהצטיינות יתרה - בהנחיית ד"ר ורד טוהר

עאמר פאטמה

פרנקל בנימין - בהצטיינות - בהנחיית פרופ' רומן כצמן

קניאס מירב - בהצטיינות - בהנחיית פרופ' שמואל רפאל

תואר שלישי

ד"ר רחימי שגית - בהנחיית פרופ' רויטל רפאל-ויוונטה וד"ר מיכאל ארליך