ספרה של פרופ' רחל אלבק-גדרון 'שמאניזם וחקר הספרות' נמצא ברשימת הספרים המומלצים לשנת תשפ"א בכתבה בעיתון 'ישראל היום':

ברכות לפרופ' רחל אלבק גדרון, שספרה 'שמאניזם וחקר הספרות', נמצא ברשימת הספרים המומלצים לשנת תשפ"א בכתבה בעיתון 'ישראל היום':

https://www.israelhayom.co.il/culture/books/article/4333351/