שנה טובה ומתוקה מלאה בהצלחה, בריאות טובה, בשורות טובות והרבה שמחה מהמחלקה לספרות עם ישראל

שנה טובה ומתוקה, מלאה בהצלחה, בריאות טובה, בשורות טובות והרבה שמחה.

מהמחלקה לספרות עם ישראל